Wordt er BTW berekend over de aankoopsom van een recreatiewoning?

Indien u een nieuwe recreatiewoning koopt die nog nooit gebruikt is, dan is daarover 21% omzetbelasting verschuldigd.

Indien u als eigenaar van een recreatiewoning minimaal 140 dagen per jaar voor verhuur beschikbaar stelt, dan kunt u fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. In dat geval kunt u de BTW over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvragen.

Als u de recreatiewoning binnen 10 jaar verkoopt of u besluit deze niet meer te verhuren, dan dient u een gedeelte van de omzetbelasting die u heeft teruggevraagd weer terug te betalen aan de belastingdienst. Dit heet de herzieningsperiode.

Bijvoorbeeld: als u de woning na 7 jaar verkoopt, resteert dus nog 3 jaar vandie 10 jaar. U betaalt dan nog drietiende van de belasting terug die je bij aankoop hebt teruggekregen.

BTW-Belast

Als de verkoper de BTW heeft teruggekregen en de 10 jaar zijn nog niet voorbij, dan is de woning BTW-belast.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat de woning beschikbaar was voor de verhuur.

Als je de woning koopt voor eigen gebruik, dan moet de verkoper de BTW terugbetalen voor de jaren die nog openstaan tot de 10 jaar voorbij is.

Hiermee dient rekening gehouden te worden in de onderhandelingen tussen de koper en verkoper.

Als u de recreatie-woning zelf ook wil verhuren, dan kunt u ook fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. In dat geval is er de mogelijkheid om de resterende herzieningsperiode van 10 jaar van de verkoper naar u door te schuiven.

BTW-Vrij

Er is sprake van BTW-vrij in de volgende gevallen:

De verkoper heeft bij zijn aankoop de omzetbelasting niet teruggevraagd omdat het vakantiehuis bijvoorbeeld alleen voor eigen gebruik is.
De verkoper heeft wel de BTW teruggevraagd bij aankoop, maar de 10 jaar zijn voorbij.

In beide gevallen hoef je geen rekening te houden met de BTW op de aankoopprijs.