Recreatie direct homepagina afbeelding

Veelgestelde vragen

Wat is de volgende stap na het ondertekenen van de verkoop / koopovereenkomst?

Zodra de koopovereenkomst door zowel koper als verkoper ondertekend is, sturen wij de getekende versie toe naar de notaris. De notaris zal vervolgens een akte van levering opstellen en een definitieve transportdatum incl. tijdstip in plannen. Deze datum maakt de notaris tijdig kenbaar aan zowel de koper als verkoper.

Wat is een notariele nota van afrekening?

De nota van afrekening toont alle bedragen die gemoeid zijn met het verkopen van een woning, welke wordt verstrekt door de notaris. Op de nota van afrekening staan bijvoorbeeld; De koopsom en alle bijbehorende kosten (bijvoorbeeld verkoopkosten makelaar) en belastingen, die te maken hebben met de eigendomsoverdracht.

Wanneer dient de makelaars-courtage te worden betaald?

De courtagenota zal worden ingediend bij de notaris. De notaris verwerkt deze courtagenota vervolgens op de nota van afrekening en zal dit bedrag in mindering brengen op de verkoopprijs van de recreatiewoning.

Hoe hoog is de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een recreatiewoning?

Indien de woning kosten koper wordt verkocht, dan dient de koper de overdrachtsbelasting te betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% van de koopsom minus de waarde van de roerende zaken (zaken die niet aard en nagelvast aan de woning verbonden zijn). De verrekening van de overdrachtsbelasting vindt plaats via de notaris, dit wordt opgenomen op de nota van afrekening en komt bovenop de koopsom.

Indien de woning vrij op naam wordt verkocht, dan zijn de kosten van de overdrachtsbelasting voor de verkopende partij (incl. de notariskosten). De kosten worden dan op de nota van afrekening in mindering gebracht op de verkoopprijs van verkoper.

Hoe en wanneer wordt de koopsom voldaan?

De koopsom dient uiterlijk 1 dag voor de levering (transportdatum) bij de notaris op de derdengelden rekening van de notaris te staan. Een eventuele gestorte waarborgsom wordt met de koopsom verrekend.

Bij financiering van de recreatiewoning zal uw geldverstrekker ervoor zorgen dat de gelden een dag voor de levering bij de notaris op de derdenrekening staat. Indien u niet de gehele koopsom financiert, maar ook een deel uit eigen middelen voldoet, dient dit deel ook uiterlijk 1 dag voor de levering bij de notaris op de derdenrekening te staan.

Wanneer worden de sleutels overgedragen?

De sleutels dienen na de eigendomsoverdracht (passeren van de verkoopakte bij de notaris) door verkoper aan koper te worden overgedragen. Dit zal voor eigendomsoverdracht tussen partijen worden afgestemd.

Hoe lang is de wettelijke bedenktijd?

De wettelijke bedenktijd eindigt 3 dagen na datum dat de overeenkomst door zowel koper als verkoper getekend is en ter hand is gesteld aan de koper. Deze bedenktijd geldt alleen voor particulieren.

Kan ik een hypotheek afsluiten op mijn recreatiewoning?

Ja het is in de meeste gevallen mogelijk om een hypotheek af te sluiten op uw recreatiewoning of vakantiehuis. U kunt hiervoor het best contact opnemen met uw bankinstelling of andere gerenommeerde financier.

Wij zien het als onze taak om uw hypotheekgever te voorzien van alle gewenste informatie die benodigd is voor het soepel laten verlopen van het succesvol afsluiten van uw gewenste financiering.

Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met financiële instellingen waar wij goede ervaringen mee hebben.

Waar dient u zelf voor zorg te dragen na verkoop van de woning

De afhandeling van de levering van energie (o.a. het doorgeven van de meterstanden), water, tv – internet en de verzekering van de recreatiewoning.

Het beeindigen van uw (eventuele) lidmaatschap aan de desbetreffende VVE

Waarom staat er bij uw aanbiedingen vermeld dat deze vrijgesteld zijn van AFM-toezicht?

Omdat een recreatie-woning eenvoudig te verhuren is in de perioden dat u daar zelf geen gebruik van maakt kan uw woning een interessante investering zijn die een hoog rendement oplevert.

In Nederland is het wettelijk verplicht om een AFM-vergunning te hebben als je investeringen aanbiedt echer zijn investeringen boven de 100.000,= Euro vrijgesteld van AFM-toezicht.

Wij zijn echter wel verplicht te vermelden dat wij vrijgesteld zijn van AFM-toezicht.

AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten, deze houdt toezicht op de financiele markten in Nederland.

Is het mogelijk een woning te huren of mijn woning te verhuren via Recreatie-direct.nl?

Recreatie-direct.nl begeleidt en bemiddelt alleen in aan- en verkoop van recreatie-woningen, voor aan- en verhuur van recreatie-woningen kunt u het beste terecht bij de hierin gespecialiseerde verhuurorganisaties. Wij kunnen u desgewenst in contact brengen met een betrouwbare verhuurorganisatie die het best bij uw woning past.

Mag een vakantiewoning permanent bewoond worden?

In de regel is het niet toegestaan een vakantiewoning permanent te bewonen door een en dezelfde bewoner(s) tenzij:

U beschikt over een (persoonlijke) gedoogvergunning van de gemeente;
Het parkreglement dit specifiek toestaat en de gemeente daar geen bezwaar tegen heeft
Er voor het park of de recreatiewoning uitzonderingssituaties zijn die dit gebruik officieel toestaan (o.a. zgn. vitale parken)

Zijn er als particulier fiscale gevolgen wat betreft de aangifte Inkomstenbelasting aan het bezit van een vakantiewoning?

Indien u als particulier een hypotheek of lening heeft afgesloten op uw vakantiewoning dan is de rente die u hierover betaald niet fiscaal aftrekbaar.

Het bezit van een recreatiewoning wordt verder fiscaal gezien als vermogen en daarom in box 3 belast voor de inkomstenbelasting.

Bij verhuur van de recreatiewoning zijn de huurinkomsten onbelast.

Zie voor meer informatie deze link van de Belastingdienst

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/2e_woning

Wordt er BTW berekend over de aankoopsom van een recreatiewoning?

Indien u een nieuwe recreatiewoning koopt die nog nooit gebruikt is, dan is daarover 21% omzetbelasting verschuldigd.

Indien u als eigenaar van een recreatiewoning minimaal 140 dagen per jaar voor verhuur beschikbaar stelt, dan kunt u fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. In dat geval kunt u de BTW over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvragen.

Als u de recreatiewoning binnen 10 jaar verkoopt of u besluit deze niet meer te verhuren, dan dient u een gedeelte van de omzetbelasting die u heeft teruggevraagd weer terug te betalen aan de belastingdienst. Dit heet de herzieningsperiode.

Bijvoorbeeld: als u de woning na 7 jaar verkoopt, resteert dus nog 3 jaar vandie 10 jaar. U betaalt dan nog drietiende van de belasting terug die je bij aankoop hebt teruggekregen.

BTW-Belast

Als de verkoper de BTW heeft teruggekregen en de 10 jaar zijn nog niet voorbij, dan is de woning BTW-belast.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat de woning beschikbaar was voor de verhuur.

Als je de woning koopt voor eigen gebruik, dan moet de verkoper de BTW terugbetalen voor de jaren die nog openstaan tot de 10 jaar voorbij is.

Hiermee dient rekening gehouden te worden in de onderhandelingen tussen de koper en verkoper.

Als u de recreatie-woning zelf ook wil verhuren, dan kunt u ook fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. In dat geval is er de mogelijkheid om de resterende herzieningsperiode van 10 jaar van de verkoper naar u door te schuiven.

BTW-Vrij

Er is sprake van BTW-vrij in de volgende gevallen:

De verkoper heeft bij zijn aankoop de omzetbelasting niet teruggevraagd omdat het vakantiehuis bijvoorbeeld alleen voor eigen gebruik is.
De verkoper heeft wel de BTW teruggevraagd bij aankoop, maar de 10 jaar zijn voorbij.

In beide gevallen hoef je geen rekening te houden met de BTW op de aankoopprijs.