Wat is de volgende stap na het ondertekenen van de verkoop / koopovereenkomst?

Zodra de koopovereenkomst door zowel koper als verkoper ondertekend is, sturen wij de getekende versie toe naar de notaris. De notaris zal vervolgens een akte van levering opstellen en een definitieve transportdatum incl. tijdstip in plannen. Deze datum maakt de notaris tijdig kenbaar aan zowel de koper als verkoper.