Wanneer worden de sleutels overgedragen?

De sleutels dienen na de eigendomsoverdracht (passeren van de verkoopakte bij de notaris) door verkoper aan koper te worden overgedragen. Dit zal voor eigendomsoverdracht tussen partijen worden afgestemd.