Hoe hoog is de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een recreatiewoning?

Indien de woning kosten koper wordt verkocht, dan dient de koper de overdrachtsbelasting te betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% van de koopsom minus de waarde van de roerende zaken (zaken die niet aard en nagelvast aan de woning verbonden zijn). De verrekening van de overdrachtsbelasting vindt plaats via de notaris, dit wordt opgenomen op de nota van afrekening en komt bovenop de koopsom.

Indien de woning vrij op naam wordt verkocht, dan zijn de kosten van de overdrachtsbelasting voor de verkopende partij (incl. de notariskosten). De kosten worden dan op de nota van afrekening in mindering gebracht op de verkoopprijs van verkoper.