Hoe en wanneer wordt de koopsom voldaan?

De koopsom dient uiterlijk 1 dag voor de levering (transportdatum) bij de notaris op de derdengelden rekening van de notaris te staan. Een eventuele gestorte waarborgsom wordt met de koopsom verrekend.

Bij financiering van de recreatiewoning zal uw geldverstrekker ervoor zorgen dat de gelden een dag voor de levering bij de notaris op de derdenrekening staat. Indien u niet de gehele koopsom financiert, maar ook een deel uit eigen middelen voldoet, dient dit deel ook uiterlijk 1 dag voor de levering bij de notaris op de derdenrekening te staan.